ก่อนออกจากบ้าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ลืมสิ่งของสำคัญใด ๆ โดยเฉพาะ
-     หนังสือเดินทาง
-     ยาประจำตัว
-     กระเป๋าสตางค์
-     กล้องถ่ายรูป
-     โทรศัพท์มือถือ

กระเป๋าเดินทาง 
- กรุณานำกระเป๋าของท่านส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการเช็ครายชื่อและติดป้ายผูกกระเป๋า จากนั้น                            นำกระเป๋าผ่านเครื่องตรวจ X-Ray สำหรับสายการบินไทยโหลดได้ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
กระเป๋า (ใบเล็ก) ที่ต้องการถือขึ้นเครื่องไม่ต้องทำการX-Ray
- กรณีที่กระเป๋าเดินทางของท่านสูญหายในระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

          ข้อมูลเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ระเบียบศุลกากร
§     เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น จะพิจารณาให้เฉพาะ “นักท่องเที่ยว” ที่มาเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้น !  ที่ผ่านเข้าเมืองได้ และอาจต้องพิจารณาประกอบกับหลักฐานเพิ่มเติม อาทิ บัตรประชาชน, บัตรพนักงาน หรือเครดิตการ์ด เป็นต้น ...
       (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ หรือค่าทัวร์บางส่วนสำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวขณะเดินทาง)
§       การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี ... ทางด่านศุลกากรอนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ขวด, บุหรี่ 1 ห่อ หรือประมาณ  200 มวน, ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน , น้ำหอม 2 ออนซ์, ของกำนัลตลอดจนของที่ระลึก มูลค่าไม่เกิน 2แสนเยน 
มิฉะนั้น ต้องเสียภาษี (สำหรับบุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19ปี และอายุเพียง 19 ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอร์) ส่วนระเบียบเกี่ยวกับอนามัยพืช ผลไม้ อาหารต่างๆ ห้ามนำเข้าทั้งสิ้น !!!

น้ำประปา     น้ำประปาที่ประเทศญี่ปุ่นสะอาด โดยทั่วไปสามารถดื่มได้
กระแสไฟฟ้า ญี่ปุ่นใช้กระแสไฟฟ้า 110 โวลต์ (ประเทศไทย 220 โวลต์) (เป็นปลั๊กสองขาแบน) โรงแรมส่วนใหญ่มีบริการหัวแปลงปลั๊กสองขาแบนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทย (ควรนำหัวต่อปลั๊กแบบแบนไปเอง เนื่องจากทางโรงแรมอาจมีไว้ให้บริการไม่เพียงพอ)
เวลาท้องถิ่น    ประเทศญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
การแต่งกาย ควรจัดเตรียมเสื้อผ้าไว้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวที่จำเป็น และเหมาะกับสภาพอากาศ และอุณหภูมิของช่วงการเดินทาง
ยารักษาโรค   สำหรับท่านที่ต้องใช้ยาประจำตัว กรุณานำยาติดตัวไปด้วย (ควรเตรียมเผื่อไว้) และควรแจ้งมัคคุเทศก์ให้ทราบด้วย
ภาษา     ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษตามสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม, สนามบิน, สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ตาม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
เครดิต การ์ด   สามารถใช้ได้ตามโรงแรม, ห้างสรรพสินค้าในเมืองใหญ่, ร้านค้า และร้านอาหารใหญ่ๆ
การให้ทิป     หากพอใจ ชื่นชอบในการบริการของมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ
กระเป๋าเดินทาง   น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ... ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
สกุลเงิน       สกุลเงินญี่ปุ่น คือ เงินเยน ในท้องตลาดใช้ได้แต่เงินเยนเท่านั้น ดอลล่าร์สหรัฐแลกได้ตามธนาคาร และโรงแรม (อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน ประมาณ 33 บาท)

ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้าน :
§     ร้านค้าโดยทั่วไปเปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 นาฬิกา
§     ห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการในวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์  วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกันทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพ  สินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ราวๆ 19:00 นาฬิกา)

สินค้าที่น่าซื้อ          : เครื่องใช่ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป,แว่นตา, นาฬิกา, 
เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ เป็นต้น
โทรศัพท์  
                   โทรจากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น
โทรจากเครื่องโทรศัพท์ของ True กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
·        โทรจากเครื่องขององค์การโทรศัพท์ กด 001-809-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
·        โทรจากมือถือทุกระบบ กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
(อัตราค่าบริการนาทีละ 7 บาท)
โทรกลับประเทศไทยโดยบัตรโทรศัพท์ มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต
และสถานที่ท่องเที่ยว  ราคาเริ่ม 1,000 เยน
กรุงเทพฯ  : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก
ต่างจังหวัด : 001-010-66 ตามด้วยรหัสเมืองโดยตัดศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก
โทรภายในญี่ปุ่น : รหัสเมือง / มือถือ – หมายเลขโทรศัพท์

ระบบ GSM สำหรับท่านที่ต้องการนำโทรศัพท์มือถือไปจากประเทศไทย
ต้องนำเครื่องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ AIS (ขาเข้า) ชั้น 2 สนามบินสุวรรณภูมิ
(เปิดตลอด 24 ชม.) โดยสามารถจองเครื่องได้ 7 วันก่อนการเดินทาง และรับเครื่องได้ 1 วันก่อนการเดินทาง ซึ่งต้องวางเงินมัดจำ หรือวางมัดจำด้วยบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (หมายเลยศูนย์ที่ติดต่อ 089-814-7500) ซึ่งท่านต้องเปิดใช้บริการโทรข้ามแดนจากเครือข่ายโทรศัพท์ของท่าน
ใช้โทรกลับประเทศไทย
·              โทรเข้าเครื่องมือถือเหมือนกัน กด +66-รหัสมือถือตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์
·              โทรเข้าเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา กด+66-รหัสจังหวัดตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์
(อัตราค่าบริการ นาทีละ 100 บาท)
ใช้รับเข้าจากประเทศไทย
- บุคคลอื่นที่ต้องการติดต่อท่านในระหว่างเดินทางอยู่ประเทศญี่ปุ่น สามารถกดโทรศัพท์ปกติ คือ รหัสมือถือ-เบอร์โทรศัพท์ของท่าน (ค่าบริการ ผู้โทรเสียอัตราปกติของระบบโทรศัพท์นั้นในประเทศไทย ที่ญี่ปุ่น ผู้รับเสียนาทีละ 25 บาท)
-    ใช้โทรหาเบอร์ในประเทศญี่ปุ่น(ขณะอยู่ที่ญี่ปุ่น)อัตราค่าบริการ นาทีละ 20.82-50.89 บาท
- รับ-ส่งข้อความ SMS การส่งข้อความกลับเมืองไทย (อัตราค่าบริการ ข้อความละ 13.51-16.10 บาท)ส่วนการรับข้อความที่ส่งจากเมืองไทย ไม่เสียค่าบริการใดๆ
 โทรจากญี่ปุ่น กลับประเทศไทย โดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ระบบ DTAC  เช่นเดียวกันให้นำเครื่องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ และขอเปิดใช้บริการโทรข้ามแดน ล่วงหน้าก่อน 7 วัน ต้องนำเครื่องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ DTAC SHOP ชั้น 2 (ขาเข้า) ประตู หมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ (เปิดตลอด 24 ชม.) โดยสามารถจองและรับเครื่องได้ภายใน 24 ชม. โดยต้องวางมัดจำด้วยบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท หรือเงินสด เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ซึ่งท่านต้องแจ้งเปิดใช้บริการโทรข้ามแดนจากเครือข่ายโทรศัพท์ของท่าน
ใช้โทรกลับประเทศไทย
§     โทรเข้าเครื่องมือถือเหมือนกัน กด +66-รหัสมือถือ   ตัด 0  ออก-เบอร์โทรศัพท์
§     โทรเข้าเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา กด+66-รหัสจังหวัด   ตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์
    (อัตราค่าบริการ นาทีละ 87.41-102.68 บาท)
ใช้รับเข้าจากประเทศไทย
- บุคคลอื่นที่ต้องการติดต่อท่านในระหว่างเดินทางอยู่ประเทศญี่ปุ่น สามารถกดโทรศัพท์ปกติ คือ รหัสมือถือ-เบอร์โทรศัพท์ของท่าน  (ค่าบริการ ผู้โทรเสียอัตราปกติของระบบโทรศัพท์นั้นในประเทศไทย ที่ญี่ปุ่น ผู้รับเสียนาทีละ 25 บาท)
-    ใฃ้โทรหาเบอร์ในประเทศญี่ปุ่น(ขณะอยู่ที่ญี่ปุ่น)อัตราค่าบริการ นาทีละ 20.82-50.89 บาท
-รับ-ส่งข้อความ SMS การส่งข้อความกลับเมืองไทย (อัตราค่าบริการ ข้อความละ 13.51-16.10 บาท)ส่วนการรับข้อความที่ส่งจากเมืองไทย ไม่เสียค่าบริการใดๆ

หมายเหตุ : โปรดระลึกไว้เสมอว่า
• ไปไหนมาไหนในญี่ปุ่น  ต้องพกผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูเสมอ ร้านอาหารในญี่ปุ่นจำนวนมากไม่บริการผ้าเช็ดมือ มีบริการแต่เพียง "โอชิโบริ" เท่านั้น (ผ้าร้อนเช็ดมือ)
• ส้วมสาธารณะตามริมถนน หรือในสถานีรถไฟ มิใช่จะมีกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดมือไว้บริการทุกแห่งเสมอไป
• โรงแรมระดับดีจะมีอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบางอย่างให้ใช้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเช่าได้แก่ เครื่องเป่าผม และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
• น้ำก๊อกในญี่ปุ่นทุกแห่งปลอดภัยดื่มได้ น้ำแร่มีจำหน่ายทั่วไป
บริการข่าวสารการท่องเที่ยว
ศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เป็นสำนักงานให้ข่าวสารการท่องเที่ยวและความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศขณะอยู่ในญี่ปุ่นตามเมืองต่างๆ

"ไอ" อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ : นอกจากบริการของ ที ไอ ซี ดังกล่าวแล้ว อสท. ญี่ปุ่น ยังได้จัดให้มีระบบให้ข่าวสารการท่องเที่ยวด้วย เครื่องหมาย "ไอ" เป็นที่สังเกตตั้งอยู่ตามสถานีในเมืองต่างๆ กว่า 126 แห่ง  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้
บริการล่าม-มัคคุเทศก์ : ต้องการมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต ติดต่อที่ สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศญี่ปุ่น โทร. 03-3213-2706 แฟกซ์. 03-3213-2707 หรือสหพันธ์มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตแห่งประเทศญี่ปุ่น โทร. 03-3380-6611
แฟกซ์. 03-3380-6609 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.30 น.

สิ่งที่ควรทราบ :
§                 เหตุฉุกเฉินติดต่อหมายเลข ตำรวจหมายเลข 110 / ดับเพลิง, รถพยาบาล 119
§                 หน่วยงานตำรวจให้ข่าวสารภาษาอังกฤษทั่วไป 3501-0110 / แจ้งของหาย-รับของหายคืน
03-3814-4151 ในกรณีฉุกเฉิน ท่านใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องหยอดเหรียญ 10 เยน  ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพียงแต่กดปุ่มสีแดงที่เครื่องโทรศัพท์ก่อนหมุนเรียก,  หากท่านต้องการแพทย์หรือปฐมพยาบาล  โปรดติดต่อโรงแรมที่เคาน์เตอร์รับแขกด้านหน้าหรือขอร้องใครสักคนแถวๆ นั้น คำพูดภาษาญี่ปุ่น
“ขอร้องให้ช่วยพาไปพบแพทย์”   คือ   อิช่ะ นิ ทสึเรเต๊ะ อิตเต๊ะ กุดาไซ
“ตามหมอให้หน่อย”       คือ   อิช่ะ โอ๊ะ ย่นเด๊ะ กุดาไซ
กรมการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มใช้ระบบใหม่ ในการตรวจคนเข้าเมือง
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550

ตามขั้นตอนดังนี้
1.เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ
2.พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
3.จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูล
** ในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น และหากปฏิเสธการอ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้กลับประเทศ **

ยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
1. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
3.บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
4.บุคคลที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการในประเทศญี่ปุ่น
5.บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ(3)และ(4) ตามกฎระเบียบ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

ผู้โดยสารกรุณาเตรียมสัมภาระก่อนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทยและญี่ปุ่น
1. นำสัมภาระที่เป็นของเหลวใส่ในกระเป๋าใบใหญ่เพื่อ Load ขึ้นเครื่อง
2. ของเหลวที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง ได้แก่ ยา,นมสำหรับเด็กทารก,ครีม หรืออื่นๆที่จำเป็น ระหว่างการเดินทาง (ต้องบรรจุถุงพลาสติก เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ)
3. กรุณาถอดเสื้อคลุม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิก ทุกชนิด ใส่ถาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง

ข้อบังคับในการนำของเหลวขึ้นเครื่อง
1. นำของเหลวทั้งหมด เช่น น้ำหอม โลชั่น ครีมทาผิว เจลใส่ผม ยาสีฟัน โฟม ลิปกลอส สเปรย์  ฯลฯ แพ็กลงในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องให้หมด ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการผ่านการตรวจที่ด่าน
2. สำหรับบางคนที่มีความจำเป็นต้องการใช้ของเหลวบางอย่างบนเครื่อง โดยเฉพาะในการเดินทางไกล เช่น ยาน้ำ น้ำยาล้าง คอนแท็กเลนส์ เครื่องสำอาง รวมทั้งพิมเสนน้ำหรือยาหม่อง สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องนำของเหลวที่จะนำติดตัวไปด้วยทุกชิ้น (ไม่จำกัดจำนวน แต่ถุงต้องปิดสนิท) บรรจุลงในถุงพลาสติกใสที่ปากเป็นซิปล็อก (ต้องเป็นถุงซิปล็อกเท่านั้น)
3. สำหรับขวด กระปุก หรือหลอดทุกชิ้น จะต้องมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ 3 ออนซ์  ยาสีฟันหลอดใหญ่ที่ม้วนพับจนเหลือต้นหลอดไม่อนุญาตให้นำขึ้นบนเครื่อง                                                                                                                                    
4. สำหรับอาหารของเด็กและผู้ป่วยรวมทั้งยา ถ้าจำเป็นจะต้องนำของเหลวที่มีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร ติดตัวขึ้นเครื่อง ในบางกรณีจะมีการอนุโลมผ่อนผันให้ แต่จะต้องนำของไปแสดงที่ด่านตรวจก่อน และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของทางด่านตรวจว่าจะอนุญาตหรือไม่
5. เมื่อผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าเขตผู้โดยสารขาออก จะต้องนำถุงซิปล็อกใส่ของเหลวออกมาจากกระเป๋าถือ และแยกใส่ในถาดต่างหาก เพื่อผ่านการเอ็กซ์เรย์